Anneke Dassen-Bruursema, Sjoukje Schlepers-Bergsma, Jan Veldhuizen,

Gerard Prins, Rient Menger, Jellie Menger-Oosterkamp

Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel.”

Dorpsarchief Boijl is begonnen in 2013 als onderdeel/werkgroep van Dorpsbelang Boijl.
Activiteiten tot heden (2022) waren:
-Vertonen dorpsfilms Boijl.
-Rubriek ‘Blik op Boijl’ in ‘Even Bi’jpraoten’.
-Ontwerp en publicatie van 2 wandelroutes.
-Filmmiddag over de rivier De Linde.
-In 2017 vertoonden we voor een vol dorpshuis zo’n 200 beelden van de vroegere middenstand in Boijl met uitleg van Jellie Menger.
-In 2018 verzorgde Johan van der Zee, vroeger regisseur van het tv-programma ‘Van Gewest tot Gewest’, een middag met beelden uit de regio. 
-Maart 2019 vertoonden we een door Jellie Menger gemaakte PowerPoint met de titel 'Hoe Boijl veranderde 1898-2018' in De Tille. De toelichting bij de beelden werden ook door haar verzorgd.
-2020 was het jaar waarin Boijl haar 700-jarig bestaan vierde met diverse geplande activiteiten die helaas door corona grotendeels geannuleerd moesten worden. De openingshandeling in januari kon gelukkig wel doorgang vinden. Herauten te paard kondigden de onthulling van de oorkonde aan waarin de naam Boijl voor het eerst voorkwam. Een kopie van de oorkonde uit 1320 werd door ons overgedragen aan Dorpsbelang en vond een plaatsje in De Tille. Aansluitend vertoonden we de film 'Doar klept de klokke weer' van de Stellingwarver Schrieversronte en daarna was er voor de liefhebbers gelegenheid in de Tille aan te schuiven bij een middeleeuwse maaltijd bereid door plaatsgenoot Erica Harmsen. 's Avonds hield Dennis Worst uit Elsloo als afsluiting van de dag nog een lezing over de geschiedenis van het landschap in en rond Boijl. 
-In april 2022 vertoonden we 's middags en 's avonds doorlopend 3 dorpsfilms in De Tille en beelden van de jubileumvoetbalwedstrijd Boijl-Heerenveen. Gelijktijdig waren er PowerPoint beelden in 't Brinkenhuus van de vroegere middenstand in Boijl en de serie 'Hoe Boijl veranderde 1898-2018' en de afbraak en nieuwbouw van de basisschool.
-Bij een fotoreportage in mei 2022 van alle 80-plussers uit Boijl gemaakt door Els de Niet uit Boijl als onderdeel van 'Cultuur bij je buur' werden de teksten bij de foto's aangeleverd door Jellie Menger.

-Onderzoek “boerderijenlijst” (bewoners van heden tot verleden.) Tevens het digitaliseren en archiveren van: alle dorpskranten, krantenknipsels betrekking hebbende op Boijl, archief Nuttert van der Heide Ritten, jaarvergaderingen Dorpsbelang en ansichtkaarten van Boijl.

De activiteiten en het verzamelde archiefmateriaal proberen we zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor eenieder op onze website  www.dorpsarchiefboijl.nl

Heeft u oude familiegegevens, verenigingsverslagen, foto’s of andere zaken liggen dan horen wij dat graag van u. We komen graag langs om ze te halen, te kopiëren/scannen/archiveren.

Contactpersoon:

R. en J. Menger
Boijlerweg 468392 NJ Boijl

Tel.(+31) 561 – 421435

E-mail: rjmengerboyl@hetnet.nl

Webmaster: webmaster@dorpsarchiefboijl.nl