Deze groep verzorgt het Dorpsarchief Boijl              

Voor wie het verleden niet kent, is het heden een raadsel”

De Archiefgroep is begonnen in 2013. Activiteiten tot heden (2016) waren: Vertonen dorpsfilms Boijl. Rubriek ‘Blik op Boijl’ in ‘Even Bi’jpraoten’. Ontwerp en publicatie van 2 wandelroutes. Filmmiddag over de rivier De Linde.

Onderzoek “boerderijenlijst” (bewoners van heden tot verleden.) Tevens het digitaliseren en archiveren van: alle dorpskranten, krantenknipsels betrekking hebbende op Boijl, archief Nuttert van der Heide Ritten, jaarverga-deringen Dorpsbelang en ansichtkaarten van Boijl.  

De activiteiten en het verzamelde archiefmateriaal proberen we zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor eenieder op onze website  www.dorpsarchiefboijl.nl

Heeft u oude familiegegevens, verenigingsverslagen, foto’s of andere zaken liggen dan horen wij dat graag van u. We komen graag langs om ze te halen, te kopiëren/scannen/archiveren.

van links naar rechts: Karel Kaptein, Thea Pijlman,  Lineke Diever,   Rient Menger, Jellie Menger, Pier de Jong, Jan Veldhuizen  en  Gerard Prins.